Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:17
-00:42:53
+00:30:57
5570 1287
K20 : 408
113 / 174
-00:31:53
+00:28:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii