Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:44
-00:40:26
+00:33:24
6220 1607
K20 : 502
123 / 174
-00:29:26
+00:30:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii