Sylwia Wiśniewska

Better Body Studio / Better body studio
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:09
-00:42:01
+00:31:49
5813 1401
K30 : 701
3 13
262 / 373
-00:26:57
+00:28:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii