Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:50
-00:25:20
+00:48:30
8425 2917
K20 : 936
260 / 263
-00:08:13
+00:47:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii