Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:32
-00:43:38
+00:30:12
5356 1182
K20 : 365
108 / 174
-00:32:38
+00:27:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii