Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:44
-01:01:31
+00:16:51
497 472
19 / 179
-00:55:54
+00:06:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii