Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:58
-00:43:17
+00:35:05
4880 4085
135 / 179
-00:37:40
+00:24:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii