Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:36
-00:25:34
+00:48:16
8419 2914
K50 : 92
40 / 43
-00:02:42
+00:34:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii