Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:44
-00:43:26
+00:30:24
5408 1208
K20 : 375
109 / 174
-00:32:26
+00:27:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii