Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:26
-00:35:44
+00:38:06
7357 2240
K20 : 724
220 / 263
-00:18:37
+00:37:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii