Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:17
-00:28:53
+00:44:57
8196 2764
K20 : 898
169 / 174
-00:17:53
+00:42:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii