Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:26
-00:34:44
+00:39:06
7519 5177
M60 : 84
11 / 13
-00:08:00
+00:26:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii