Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:51
-00:36:19
+00:37:31
7248 2183
K30 : 1060
323 / 373
-00:21:15
+00:33:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii