Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:50
-00:41:20
+00:32:30
5987 1489
K30 : 740
272 / 373
-00:26:16
+00:28:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii