Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:13
-00:31:57
+00:41:53
7892 2571
K50 : 76
37 / 40
-00:04:58
+00:27:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii