Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:23
-00:43:47
+00:30:03
5314 1160
K30 : 591
227 / 372
-00:27:54
+00:24:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii