Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:04
-00:38:06
+00:35:44
6839 1944
K30 : 949
309 / 373
-00:23:02
+00:31:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii