Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:50
-00:33:20
+00:40:30
7730 2469
K20 : 806
237 / 263
-00:16:13
+00:39:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii