Asia Kamińska

kuloodporni
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:46
-00:42:24
+00:31:26
5724 1361
K20 : 429
1
166 / 263
-00:25:17
+00:30:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii