Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:15
-00:33:55
+00:39:55
7636 2410
K20 : 784
231 / 263
-00:16:48
+00:38:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii