Małgorzata Peplak

hardcore candies / Małgorzata Peplak
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:08
-00:35:02
+00:38:48
7473 2310
K20 : 749
1 1
226 / 263
-00:17:55
+00:37:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii