Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:19
-00:35:51
+00:37:59
7333 2230
K20 : 721
155 / 174
-00:24:51
+00:35:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii