Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:07
-00:30:03
+00:43:47
8082 2687
K20 : 876
166 / 174
-00:19:03
+00:41:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii