Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:20
-00:39:50
+00:34:00
6415 1710
K30 : 839
291 / 373
-00:24:46
+00:30:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii