Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:16
-00:36:54
+00:36:56
7123 2115
K30 : 1026
318 / 373
-00:21:50
+00:33:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii