Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:54
-00:43:16
+00:30:34
5463 1235
K20 : 388
158 / 263
-00:26:09
+00:29:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii