Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:04
-00:35:06
+00:38:44
7460 2303
K20 : 748
225 / 263
-00:17:59
+00:37:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii