Paweł Zbieć

ACCENTURE / ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:46:29
-00:57:41
+00:16:09
795 744
M20 : 225
14 16
25 / 263
-00:40:34
+00:15:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii