Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:51:50
-00:43:59
+00:21:54
3125 216
147 / 427
-00:30:36
+00:14:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii