Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:33
-00:19:37
+00:54:13
8550 3000
K30 : 1425
411 / 413
-00:02:38
+00:50:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii