Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:23
-00:41:47
+00:32:03
5868 1430
K30 : 715
267 / 373
-00:26:43
+00:28:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii