Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:12
-00:24:10
+00:48:51
7883 2848
K50 : 103
26 / 28
-00:08:50
+00:39:30
01:20:47
-00:23:23
+00:50:27
8484 2954
K50 : 94
39 / 40
-00:07:58
+00:40:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii