Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:46
-00:39:33
+00:34:05
4918 1495
K20 : 370
141 / 179
-00:18:51
+00:31:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii