Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:16
-00:35:06
+00:37:55
6766 4633
M60 : 77
16 / 19
-00:10:16
+00:20:57
01:08:15
-00:35:55
+00:37:55
7323 5102
M60 : 80
13 / 15
-00:23:15
+00:20:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii