Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:05:06
-00:39:04
+00:34:46
6615 1822
K30 : 881
2
289 / 372
-00:23:11
+00:29:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii