Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:12
-00:35:58
+00:37:52
7314 2214
K30 : 1069
340 / 389
-00:17:54
+00:30:21
00:32:48
-00:15:56
+00:16:21
1265 1265
55 / 95
-00:10:51
+00:09:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii