Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:28
-00:36:42
+00:37:08
7158 2134
K30 : 1035
331 / 389
-00:18:38
+00:29:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii