Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:09
-00:09:35
+00:22:42
2006 2006
85 / 89
-00:03:38
+00:19:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii