Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:38:12
-00:10:32
+00:21:45
1962 1962
135 / 142
-00:05:07
+00:16:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii