Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:44:59
-00:03:45
+00:28:32
2137 2137
54 / 54
+00:23:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii