Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:43
-00:09:01
+00:23:16
2037 2037
88 / 95
-00:03:56
+00:15:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii