Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:24:16
-00:24:28
+00:07:49
55 55
4 / 99
-00:17:06
+00:00:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii