Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:20:54
-00:27:50
+00:04:27
7 7
1 / 11
-00:23:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii