Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:09
-00:16:35
+00:15:42
1139 1139
50 / 87
-00:08:18
+00:10:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii