Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:24:51
-00:23:53
+00:08:24
87 87
4 / 64
-00:15:06
+00:04:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii