Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:11
-00:26:59
+00:46:51
8326 2856
K50 : 89
40 / 40
+00:32:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii