Ewa Drewicz

WKPR Wesoła
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:29:43
-00:19:01
+00:13:16
695 695 2
7 / 12
-00:10:06
+00:05:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii