Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:40:29
-00:08:15
+00:24:02
2079 2079
45 / 45
+00:15:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii