Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:24
-00:42:46
+00:31:04
5607 1306
K30 : 650
264 / 389
-00:24:42
+00:23:33
00:30:44
-00:18:00
+00:14:17
873 873
40 / 95
-00:12:55
+00:06:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii