Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:54
-00:16:50
+00:15:27
1075 1075
43 / 87
-00:08:33
+00:10:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii